Inside - software pro obchod, služby a výrobu

Materiálové plánování a sledování výroby

 

Základní agendy výroby

Odvod výroby

Zadávání skutečnosti - výroby a spotřeby materiálů.

Odvod lze zadávat kompletně za celou soupisku nebo po operacích.

Odvádění je možné přímo v programu Inside, a to různými technikami, pomocí terminálu s čárovým kódem nebo pomocí aplikace InsideDesktop.

Odvodem se vyskladní spotřebovávaný materiál a naskladní se vyráběný výrobek.

 

Výrobní plán

Výrobním plánem lze vystavit příkaz do výroby na konkrétní množství a na konkrétní termín. Pokud se provádí odvod výroby z výrobních plánů, lze zadávat skutečné množství výroby a spotřeby.

Technologie Inside article train automaticky eviduje v rámci odvodu dílčí plánované množství a tím může okamžitě signalizovat odchylku plánu od skutečnosti, tedy ještě před dokončením výrobního celku.

 

Na základě plánu lze pomocí Disponibility sledovat vykrytí materiálem nebo vstupními polotovary.

V případě zadávání časových operací lze vyhodnocovat celkovou zátěž zdrojů za zadané časové období.

 

Objednávky do výroby

Vytváří se zpravidla na základě přijatých objednávek v modulu Prodej. Tímto dokladem obchodní oddělení klade požadavek na výrobu pro určitého zákazníka s termínem a množstvím. Záleží pak na vedoucím výroby, jak danou výrobní objednávku rozdělí do výrobních plánů:

 • po množstevních výrobních dávkách
 • sloučením s jinými zakázkami
 • vykrytím z výrobních zásob
 • rozkladem po operacích (kooperacích)

 

Takto lze sledovat rozpad zakázky na dílčí plány a po následných odvodech okamžitě vyhodnocovat:

 • jaké jsou odchylky od plnění plánu
 • jaké jsou odchylky ve spotřebě materiálu

 

Doplňkové agendy výroby

Výrobní nabídky

Pomocí toho dokladu lze sestavit pro zákazníka individuální technologický postup - kalkulaci.

V případě objednávky pak již tento slouží jako podklad pro výrobní plán.

 

Smlouvy s výrobou

Pomocí tohoto modulu může (ve větších podnicích) výroba potvrdit obchodu, v jakých termínech, případně s jakými náklady, bude schopna požadavek plynoucí z výrobní objednávky vyrobit.

 

Odváděcí protokoly

Slouží ke kumulaci dílčích odvodů do jednoho odváděcího dokladu.

Každý odvod má pouze jeden konkrétní čas, kdy byl uskutečněn. Vyrábí-li se nějaký výrobek (výrobní zakázka) v různých časech, vzniká pro každý čas samostatný odvod. Odváděcí protokol pak slouží k soupisu, co vše bylo provedeno.

 

Dále pak tento doklad může sloužit k zadávání pracovních výkonů, kdy každý řádek protokolu má mj.:

 • datum
 • druh výkonu
 • pracovníka
 • zakázku
 • odpracovaný čas

 

Faktury výroby

Tento modul lze využít v rámci vnitropodnikového účetnictví případně vnitropodnikové banky.