Inside - software pro obchod, služby a výrobu

Výrobní terminál

 

On-line výrobní terminál je modul informačního systému Inside software nicety, který slouží k operativnímu sběru výrobních dat.

 

Nasazení terminálu

Terminál pomáhá všude tam, kde potřebujete zadávat vstupní data rychle, maximálně efektivně a s minimalizací chyb člověka.

Především při:

 • Odvádění výroby
 • Zadávání výkazů práce
 • Zadávání příkazů do výroby
 • Zadávání skutečných spotřeb materiálů, skutečných časů,…
 • Měření času výrobních operací atd.

 

Vlastnosti terminálu

Terminál je flexibilní modul, který lze pouhou parametrizací přizpůsobit daným podmínkám výroby.

 • Možnost vstupu čárovým kódem
 • Přizpůsobený pro mobilní zařízení a průmyslové terminály
 • Široká parametrizace - výběr a pořadí vstupních polí, rozlišení, filtr zadávaných výrobků a materiálů
 • Přednastavení více variant pro různé typy vstupů
 • Robustnost
 • Rychlost
 • Možnost tisku přímo z terminálu
 • Možnost spouštění uživatelských automatů
 • Přihlašování jednotlivých pracovníků k jednomu terminálu a měření skutečných časů

 

Obr.: Spouštění terminálu s různými konfiguracemi

 

 

Příklady nasazení výrobního terminálu

 

Obr.: Tisk příkazu do výroby (Průvodky) na jeden výrobek

 

 

Odvod výroby po operacích

 

Obr.: Odvod výroby po operacích

 

V této konfiguraci se provádí výběr ze zaplánovaných výrobků. Výběr lze omezit filtrem na zakázku, zákazníka, výrobek.

Odvod lze omezit pouze na zadanou operaci (lakování, nářez). Pracovník je vyplněn automaticky po přihlášení.

Po omezení výrobků např. na zakázku, výrobní celek, pracoviště apod. lze odvést celou skupinu výrobků najednou.

Vše optimalizováno pro vstup čárovým kódem, dotykovým displejem nebo klávesnicí.

V případě nastavení měření času se tento automaticky rozpustí do vybraných operací jako skutečný.

Vyráběné množství lze změnit, vše lze parametrizovat.

 

Obr.: Zadávání skutečných časů

 

 

Nastavení pro malé rozlišení

 

Obr.: Nastavení pro malé rozlišení

 

V případě použití terminálu na malém displeji je možno nastavit velikost písma a vstupních polí.

 

 

Odvod nářezů

 

Obr.: Odvod nářezů

 

Nařezané desky nebo profily lze efektivně zadávat včetně rozměrů, šarží apod. K tomuto účelu opět stačí nastavení parametrů, které údaje a v jakém pořadí se mají zadávat.

Nářezy vstupující do další výroby se automaticky přednastaví, doplní se pouze zbytky, příp. odpad, skutečná hmotnost apod.

Po zadání lze okamžitě tisknout štítky na označení nařezaných dílů.

 

 

Výkazy práce

 

Obr.: Výkazy práce

 

Pomocí terminálu lze efektivně zadávat pracovní výkony jednotlivých pracovníků.

V této konfiguraci se jednotlivými řádky zadává kdy, kdo a jak dlouho prováděl vybranou operaci na dané zakázce.

Tyto výkony lze mj. exportovat do mzdového programu PAMICA.