Inside software nicety je nadstavbou nad všemi variantami informačního systému POHODA

Inside software nicety je nadstavbou nad všemi variantami informačního systému POHODA

 

 

a dále komunikuje s programem PAMICA.

 

 

Jsme certifikovaným partnerem programu POHODA. Zabezpečujeme tedy veškerý servis nad tímto systémem - instalaci, údržbu, uživatelské úpravy sestav nebo případně konzultace. Garantujeme tak bezchybnou funkčnost komplexního informačního systému Inside - Pohoda.

 

Nezávislý komunikační program

Na počítač, kde Vaše účetní pracuje s Pohodou, nahrajeme komunikační program, který synchronizuje přes webové služby data mezi Inside a Pohodou.

Vaše účetní tak může provozovat Pohodu v odděleném prostředí, než kde běží Inside.

 

Export faktur a import plateb

Faktury, které vznikají v rámci Inside, se automaticky promítají do Pohody, včetně zápisů do adresáře. Další finanční zpracování a sledování, zaúčtování, výkazy DPH apod. provádíte v Pohodě. Informace o platbách jednotlivých faktur se automaticky přenáší zpět do Inside.

 

Export skladových pohybů

Varianta A - veškerá obchodní a skladová evidence je v Inside

Doklady se exportují do účetního programu POHODA již řádně oceněné a dokonale připravené pro zaúčtování. Je to právě díky technologii Inside Article Train - propracovanému řízení oběhu dokladů, včetně oceňování skladových pohybů v návaznosti na přijaté faktury.

 

Varianta B - v Inside se zpracovávají pouze vybrané operace

Mezi Inside a Pohodou jsou kompletně synchronizovány i zásoby. V Inside se zpracovávají jen vybrané operace se zásobami - výroba, evidence zásob s rozměry apod. Tyto se pak nahrávají do Pohody, kde probíhá jejich další zpracování. Oceňování zásob probíhá v Pohodě.

 

Export výkonů pracovníků do mzdového programu PAMICA

Prostřednictvím odvodů výroby lze v Inside zadávat výkazy práce jednotlivých pracovníků, včetně rozpadu na zakázky, činnosti, střediska apod. Inside přes XML rozhraní nahraje tyto výkony do mzdového programu PAMICA.

 

Účtovací matice

Máte velké množství dokladů, které potřebujete automaticky rozúčtovávat na analytiky podle dodavatelů, zákazníků, bankovních účtů, skladů, jednotlivých artiklů nebo druhů artiklu? V Inside si můžete nastavit tzv. účtovací matici, kdy se podle kombinace rozmanitých atributů automaticky dosadí do dokladů a jejich položek odpovídající kontace. Díky nim stačí v Pohodě už jen kontrolovat správnost zaúčtování, a zabývat se pouze výjimkami, které nespadají do automatického přednastavení.

 

Další varianty synchronizace

Inside umí předávat veškeré obchodní doklady do Pohody, a to obousměrně. Kromě výše uvedených variant lze například:

  • importovat z Pohody přijaté objednávky do Inside, tyto v Inside kompletovat a následně předávat do Pohody
  • objednávky lze v Inside pořídit a kompletovat v Pohodě
  • lze importovat faktury do Inside a zde je vyhodnocovat

 

Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.