Inside - software pro obchod, služby a výrobu

Dokumentace Inside software nicety

 

Ve verzi 2.x jsme rozdělili dokumentaci do více oddílů.

Výchozím dokumentem je popis základního ovládání programu Inside software nicety. Jsou zde popsány ovládací prvky, které jsou společné pro všechny agendy Inside.

 

  • Základní ovládání programu verze 2.x (PDF)

 

Práce s jednotlivými moduly je pak popsána v dalších dokumentech zaměřených na popis různých případů užití v praktickém životě. Tyto dokumenty budou průběžně doplňovány a rozšiřovány.

 

  • Příklad 001 - Jednoduchý prodej s výdejem (PDF)
  • Příklad 002 - Zásobování (PDF)

 

Starší verze dokumentace:

  • Průvodce aplikací Inside software nicety 1.0 (PDF)