Inside - software pro obchod, služby a výrobu

Mobilní terminály

 

 

Inside můžete ovládat pomocí mobilního terminálu. Toto je vhodné v případech, když potřebujete pracovat s informačním systémem:

  • v nepříznivém prostředí (sklad, výrobní hala, exteriér)
  • bez připojení k síti nebo internetu
  • dle Vašich ergonomických požadavků

 

Naše společnost spolupracuje s partnerem FASK, spol. s r.o., kdy jsme propojili terminály s Inside přes webové služby. Dostáváte tak do rukou silný nástroj, který může být přesně uzpůsoben Vašim potřebám a nejste nijak omezováni komunikačními možnostmi informačního systému. Vše, co lze zadat v samotném systému a u něj také číst, lze zadávat pomocí terminálu a rovněž zpětně zobrazovat. Aplikace v mobilním terminálu sleduje jediný cíl - plně se přizpůsobit požadavkům obsluhy na jednoduchost a praktičnost.

 

K dispozici máme následující aplikace:

Skladové pohyby

Příjmy a výdeje mohou být volné nebo vázané na existující doklady (objednávky, příkazy k výdeji). Předlohy mohou být načítány do terminálu dávkově (off-line), nebo operativně (on-line). Terminál zároveň kontroluje číselníky, čísla dokladů, přístupy apod. Po importu do Inside se skladové pohyby mohou automaticky propojovat s odpovídajícími doklady - objednávky, rezervace, plány apod.

V rámci zadávání skladových pohybů lze automaticky dát podnět ke spuštění následných akcí. Například příjem polotovarů z kooperace automaticky převede přijímané polotovary ze skladu kooperace na výrobní sklad a provede odvod kooperace ve výrobě.

 

Odvody výroby

Obsluha zadává pouze potřebné informace - co bylo vyrobeno, v jakém množství apod. Po nahrání do Inside se odvody automaticky připojí k odpovídajícím výrobním plánům.

 

Inventury skladu

Do terminálu může být nahraná předloha teoretických stavů a obsluha pouze upravuje skutečnost, nebo musí obsluha zadávat skutečnost bez znalosti teoretického stavu a teprve po importu do Inside budou zjištěny rozdíly.

 

Mobilní prodej

Vaši obchodníci mohou smlouvat obchody, přijímat objednávky, vystavovat faktury bez nutnosti připojení k internetu. Jakmile se obchodník dostane k připojení, data se automaticky přenesou a sesynchronizují s informačním systémem Inside.