Inside - software pro obchod, služby a výrobu

Práce s rozměry - Nářezy materiálů

 

V systému Inside lze kromě standardních množstevních jednotek používat tzv. komplexní jednotky. To znamená, že na položkách dokladů lze kromě hlavní množstevní jednotky (ks, m², kg) definovat přídavné jednotky - rozměry (délka, šířka, ks). Dále lze definovat vzorec, pomocí kterého se z jednotlivých rozměrů vypočte výsledné množství v hlavní měrné jednotce.

 

Obr.: Ukázka zadávání rozměrů a množství dřevěné desky. Pomocí tlačítka 1 se pak automaticky vypočítá celková plocha. Kromě m² lze také přepočítávat m² na kg apod.

 

Obr.: Příjem profilů a plošných materiálů na sklad včetně rozměrů

 

Obr.: Sestava zásoby na skladě včetně rozměrů

 

 

Následující příklad ukazuje příjem zakázky na nářez desek.

 

Obr.: Příjem objednávky pro nářez

 

Po zadání zakázky lze nechat zobrazit vhodné materiály pro jednotlivé položky, které je možno pro výsledný nářez použít.

 

Obr.: Dostupnost nářezových materiálů