Inside - software pro obchod, služby a výrobu

Inside - ideální nástroj pro zakázkovou výrobu

 

Každá firma, každý podnik nebo řemeslník dodávající své produkty na zakázku potřebuje sledovat a vyhodnocovat hospodárnost své činnosti způsobem, který je v řadě ohledů specifický.

Inside software nicety je díky své architektuře schopen tyto specifické požadavky velmi elegantně splnit.

 

Jedná se zejména o požadavky:

  • Promítnutí spotřeby všech materiálů do zakázek bez nutnosti s nimi dopředu kalkulovat. Žádoucí je mít na počátku v rozpočtu pouze několik souhrnných položek, pod které budou v průběhu realizace zahrnuty skutečné vstupy, a tyto pak budou ve výsledku podrobně vyčísleny.
  • Časově nezávislé zadávání spotřeb materiálu a odvádění výroby, přičemž ceny všech materiálů musí být zakalkulovány do nákladové ceny finálních výrobků
  • Promítnutí nákupních cen přímo z přijatých faktur do vyhodnocení zakázek, a to samozřejmě i v případech, kdy se přijaté faktury vkládají do systému po výdeji nebo spotřebě materiálů.
  • Kontrola spotřebovaného množství materiálu proti kalkulovanému, a to kdykoliv v průběhu realizace zakázky. Systém musí být schopen vyhodnotit odchylku proti rozpočtu i v době, kdy ještě není všechen plánovaný materiál spotřebován.
  • Kalkulace výrobní zakázky složená z atypických i opakujících se prvků, přičemž atypické prvky jsou oceňovány pro každou zakázku samostatně

 

Následující oddíly znázorňují realizaci výše uvedených požadavků v systému Inside.

 

Kalkulace výrobní zakázky

Při kalkulaci výrobní zakázky můžeme použít položky z číselníku artiklů nebo rovnou vkládat nové.

Obr.: Vkládání položek do výrobní zakázky

Všechny doklady, tedy i výrobní, mají údaje o zákazníkovi, cenové skupině a DPH. Lze tedy provést kalkulaci rovnou ve výrobě.

Při volbě interního partnera nebo odpovídající cenové skupiny se kalkulace provádí v nákladových cenách.

 

Pokud se nám některé prvky opakují, lze je uložit do tzv. soupisek. Tyto se pak při dalším použití automaticky vloží do výrobního dokladu.

Obr.: Soupiska pro solární set

 

Obr.: Kalkulace výrobní zakázky v tiskové podobě

Jednotlivé položky rozpočtu jsou očíslovány. Pod těmito značkami lze rozklíčovávat další vstupy do výroby.

 

Obr.: Návrh smlouvy

Do obchodního dokladu vstupují položky, které budou později fakturovány. V obchodním dokladu se zároveň stanoví způsob financování zakázky včetně záloh.

 

Nákupy materiálů na zakázku

Obr.: Disponibilita výrobní zakázky

Pokud jsou součástí výrobního plánu již konkrétní materiály, lze si zobrazit tzv. Disponibilitu, která nám ukáže, co je skladem, co je objednáno a co případně není vykryto vůbec.

Disponibilitu lze pouštět nad jedním dokladem, nad filtrem dokladů případně nad celým skladem.

Disponibilita umí dokonce zjistit tzv. Schopnost vyrobit, kdy zobrazí dostupnost materiálů pro výrobky, aniž by tyto byly už zaplánovány do výroby.

Obr.: Automatický návrh objednávky z Disponibility

Z Disponibility můžeme pouštět různé akce. Pro nevykryté materiály si můžeme např. nechat navrhnout objednávku.

 

Obr.: Objednávka materiálu

Automat na vytváření objednávky do ní rovnou přenesl všechny potřebné údaje z výroby - číslo zakázky a čísla položek kalkulace. Tyto můžeme (dle nastavení parametru) tisknout i na objednávce.

 

Odvádění výroby

 

Obr.: Montáž solárního setu

Skutečnou výrobu lze zadávat mnoha způsoby pomocí tzv. Odvodu výroby. V naší ukázce si vybíráme z plánu položky, které budeme kompletovat.

Při odvádění můžeme zadávat skutečnou výrobu a spotřebu proti plánu.

 

Spotřeba nakupovaného materiálu, který není součástí kalkulace

Obr.: Nabídka jednotlivých položek kalkulace pro položku příjemky

Inside umí pracovat i se souhrnnými položkami (v naší ukázce např. “Vnitřní rozvody Ekoplastik”), které jsou v kalkulaci uvedené jen jako jedna položka s množstvím 1 ks. Ve skutečnosti se pod touto položkou skrývá řada materiálů, výkonů a služeb, které se budou nakupovat podle potřeby a spotřebovávat na dané zakázce, aniž by byly dopředu detailně zahrnuty v kalkulaci.

V Inside stačí pouze určit při nákupu těchto materiálů (v našem případě při příjmu), ke které položce rozpočtu spadají.

 

Obr.: Automat na rozpuštění přijímaného materiálu ve výrobní spotřebě

Po příjmu na sklad pak lze spustit automat, který přijaté položky přiřadí k výrobnímu plánu a odvede jejich spotřebu k dané zakázce.

 

Obr.: Průběžná kalkulace zakázky

Ve vyhodnocovací sestavě vidíme náběh spotřebovaných materiálů v jednotlivých položkách zakázky, a to dokonce ještě před jejich kompletací. (Pouze vyrobený solární set nám vstupuje do aktivace výroby.)

 

Výsledné srovnání kalkulace se skutečností

Obr.: Kalkulace po kompletaci všech součástí zakázky

Po odvodu všech součástí zakázky vidíme srovnání kalkulace se skutečností. U některých položek zakázky jsou ještě nulové náklady. Toto nastává v případě, kdy nejsou v systému zavedeny všechny položky. Přesto lze v Inside výrobu zkompletovat. Další náklady lze navádět i po kompletaci jednotlivých součástí a tyto budou automaticky zakalkulovány do skladové ceny výrobků do doby, než bude zakázka uzavřena.

Do výsledné kalkulace vstupují skutečné nákupní ceny materiálů přímo z přijatých faktur. Tyto se vypočítávají v okamžiku uzávěrky skladu.

Díky technologii Inside Article Train můžete přijímat a spotřebovávat materiál, vyrábět a vydávat výrobky nezávisle na vkládání přijatých faktur do systému. Teprve v okamžiku, kdy máte všechny doklady zpracované, vypočtou se všechny nákladové ceny.

Máte tak naprosto přesnou představu o skutečných nákladech zakázek a tedy i jejich výnosnosti.