Inside - software pro obchod, služby a výrobu

Vazba na stolařský SW OPTIMIK®

 

Program OPTIMIK® je původní SW slovenské firmy RK Software s.r.o., který je velmi rozšířen především mezi stolaři. Je vhodný mj. na tvorbu nářezových plánů dřevotřískových desek, eurohranolů, ocelových plechů nebo profilů, polykartonových desek, tabulí skla nebo jiných plošných nebo délkových materiálů.

 

 

Inside umí do programu OPTIMIK® předávat zakázky včetně požadovaných rozměrů, číselníky obchodních partnerů a materiálů.

 

Obr.: Zakázky v programu OPTIMIK® včetně rozměrů

 

Obr.: Spuštění výpočtu nářezových plánů v programu OPTIMIK®

 

Po provedení nářezu lze zpětně tento načíst jako výrobní doklad, který spotřebuje použité formáty a přijme na sklad nařezané díly.

 

Obr.: Vypočítané nářezové plány v programu OPTIMIK®

 

Obr.: Sestava nářezového plánu

 

Obr.: Tisk štítků jednotlivých dílců z programu OPTIMIK®

 

Velmi efektivní je Inside ve spojení s programem Pohoda E1, kdy lze v Pohodě pomocí uživatelských polí přijímat objednávky s položkami včetně rozměrů. Tyto se pak automaticky přenesou do Inside, kde je pro délkové a plošné materiály vedená skladová evidence.

Přijaté objednávky jsou pořizovány v programu Pohoda. Někteří zákazníci posílají požadavky v elektronické podobě. V takovém případě se tyto načítají rovnou do Inside.

Po zpracování nářezů se pak výsledné doklady přenesou zpět do Pohody.

Následující schéma znázorňuje tok dokladů, jak byl nastaven ve společnosti Tozan Profesional, s.r.o., která takto používá Inside od června 2013.

 

Obr.: Schéma toku dokladů ve společnosti Tozan Profesional, s.r.o.